Følg LOS

Strømleverandøren LOS spisser seg mot bedriftsmarkedet.

Pressemelding   •   okt 28, 2014 08:37 CET

1. januar 2015 vil bedriftsdelen av LOS hete LOS Energy og fremstå med eget grafisk uttrykk og kommunikasjonskonsept. Målet er å bli en ledende energipartner i Norden. Privatdelen vil bestå som i dag og fortsatt hete LOS.

- Med over 55.000 strømleveranser i bedriftsmarkedet er det viktig for oss å fremstå så profesjonelt og dedikert som dette markedet forventer. I tillegg harmonerer taktskifte bra med den nordiske veksten i storkundesegmentet, sier Geir Tønnesland, administrerende direktør i LOS AS.

Fornøyde kunder viktigst
I LOS Energy vil det jobbe i underkant av 30 dedikerte medarbeidere som alle har spisskompetanse på bedriftsmarkedet. En enhet vil kun fokusere på små og mellomstore bedrifter, mens andre vil jobbe mot storkundesegmentet i Norge og Norden.

– For å vokse i Norden er det like viktig å beholde våre eksisterende kunder som å få nye. Dette betyr at vi er svært opptatt av å oppfylle forventningene til kundene som allerede har valgt LOS. Fornøyde kunder er vårt beste salgsargument, understreker Tønnesland.

Klare fellestrekk
Den nye grafiske profilen har klare fellestrekk med den eksisterende.

- Vi har speilvendt selve logoelementet og tilført det noen linjer som bringer assosiasjoner til bevegelse. I tillegg har vi lagt til ordet energy etter LOS. Det er gjort for å tydeliggjøre hva vi driver med. Dessverre erfarer vi at begrepet los, og hva det representerer, ikke er selvforklarende. Selv i Norge må vi ofte forklare hva en los er, og at vi ønsker være en partner som er tilstede og har inngående kjennskap om energimarkedet, forklarer Thorbjørn Laundal, ansvarlig for marked og kommunikasjon i selskapet. 

- I tillegg til å speilvende logoelementet og tilføre ordet energy har vi også jobbet med hvor vi kommer fra, og hva vi ønsker LOS Energy skal representerer. De tre ordene Insight, Presence og Trust sier alle noe om hva som kjennetegner en dyktig los. Det er også ord som sier noe om hva slags veiviser vi ønsker LOS Energy skal være for våre kunder, forklarer Laundal.

Satser på energiledelse
Med en markedsandel på rundt 70 prosent av bedriftsmarkedet på Sørlandet, og nærmere 20 prosent nasjonalt, er det viktig for LOS Energy å være noe mer enn svært konkurransedyktig på pris.

- Konkurransen er knallhard og vi må sloss hver dag for vår posisjon, men vi opplever i stadig større grad at våre bedriftskunder også bruker oss i spørsmål knyttet til energiledelse, sier Tønnesland. Når man har sikret seg en godt priset avtale er man også interessert i energieffektivt forbruk. Foruten egne systemer og ansatte med betydelig energikompetanse, har LOS også avtaler med ledende selskaper innen energiledelse.

– På Sørlandet ser selvsagt også mange bedriftseiere fordelen av at vi tilbakefører vårt overskudd til lokalsamfunnene gjennom Agder Energis eierstruktur, avslutter Tønnesland.

FAKTA OM LOS Energy:
• Selskapet er et heleid datterselskap av Agder Energi AS og omsatte for 3,9 milliarder kroner i 2013.
• LOS Energy er den største strømleverandøren, målt etter volum, i det norske bedriftsmarkedet (20%).
• LOS Energy selger årlig ca. 8 TWh strøm til bedrifter og offentlig sektor. (årsforbruk til ca. 500.000 husstander).
• Siden 2007 har LOS Energy hatt en Nordisk portefølje i vekst
• Hovedkontoret ligger i Kristiansand med regionskontorer i Arendal og Lysaker utenfor Oslo.

Om LOS 

LOS er Norges største strømleverandør i bedriftsmarkedet, og landets tredje størst strømleverandør totalt.

Kjernevirksomheten er strømprodukter tilpasset kundenes behov. Selskapets egne kraftforvaltere minimerer kundenes risiko ved å analysere råvarebørsene og de gjeldene strømprisene.  

Hovedkontoret ligger i Kristiansand med regionkontorer i Arendal og Lysaker utenfor Oslo.

LOS tilbyr strøm med opprinnelsesgaranti til både privat- og bedriftsmarkedet.

Selskapet er et heleid datterselskap av Agder Energi AS, og omsatte for 3,9 milliarder kroner i 2013.

I 2012 ble LOS kåret til landets best likte strømleverandør av EPSI-Norway og ble kåret til årets kundeservice i kategorien ”Energi” av TNS Gallup.

LOS er Miljøfyrtårnsertifisert og medlem av Klimapartnere.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://los.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.