Følg LOS

Politikerne styrer kraftmarkedet

Pressemelding   •   jun 19, 2013 13:31 CEST

Vel 20 år etter dereguleringen av det norske kraftmarkedet, styres prisen igjen av politikere, skriver Andreas Myhre, leder for kraftforvaltning i LOS i en markedskommentar.

Kraftmarkedet er preget av at forbruket faller, samtidig som det bygges stadig mer fornybar produksjon. Situasjonen er nå at Norden og Europa sitter med et stort energioverskudd på elektrisitet. CO2-avgiftene er omtrent borte. Der vi før var opptatt av nedbøren på Hardangervidda, har vi nå fokus på de politiske drivkreftene i Europa og verden generelt.

 Mange prisdrivere
Vi forstår at politikere kan styre alt rundt oss, men målsettingen med dereguleringen av strømmarkedet i 1991 var å skape et fritt marked. Der er vi ikke lengre. Politikere styrer nå en rekke prisdrivende krefter i strømmarkedet. Etterspørselen etter strøm henger nøye sammen med
konjunkturene. EU fører motkonjunkturpolitikk innenfor rammene av hva de kan og vil gjøre i EU. Da presidenten i den europeiske sentralbanken, Mario Draghi sist sommer uttalte at "ECB would do whatever it takes to save the euro", reagerte flere markeder umiddelbart – også strømmarkedet.

Kullkraft og CO2
Kullkraften er pålagt en kvoteplikt for sitt CO2-utslipp, og CO2-kvotene omsettes i et marked som er regulert i forhold til et maksimalt tillatt utslipp for Europa. I det siste har det vært en omfattende prosess i EU-parlamentet om endring av reglene i dette systemet, og prisen på CO2 beveger seg hver gang en parlamentariker uttaler seg. Strømprisen i Norden går hånd i hånd med kvoteprisen. Tysklands forbundskansler Angela Merkel uttalte nylig at hun var for at noe skulle gjøres med kvotepolitikken. Strømprisen løftet seg umiddelbart ett øre.

Elsertifikat
Ny fornybar kraftutbygging skjer og skal skje i stor skala. I Norden er dette relatert til sertifikatsystemet for Norge og Sverige, noe som er en ren subsidie til utbygger. Da er vi akkurat der vi var før 1991, da politikere bestemte utbyggingstakten lokalt. I Europa bygges det enormt med vindmøller og solceller, subsidiert av forbrukere. Høyre uttalte nylig at de ville inkludere småkraftverk fra 2003 i sertifikatsystemet dersom de kom i regjering. Sertifikatprisen i markedet falt umiddelbart ett øre.

Globale krefter
De globale kreftene handler mye om Kina klarer å fortsette sin vekst. Dette er ren politikk. Alt kullet de importer går på bekostning av kullkraftprisen i Europa. Dersom Kina vokser saktere enn ventet, faller kullprisen globalt. USA har funnet mye skifergass i senere tid. De kan nå eksportere dette, men eksport av energi er et følsomt tema i USA. Hvorvidt USA skal eksportere LNG til Europa i fremtiden, avgjøres av de amerikanske folkevalgte. Igjen sitter politikerne med makten over energiprisene.

Atomanlegg forsvinner
Tysklands forbundskansler Angela Merkel annonserte få dager etter Fukushima-ulykken i Japan i 2011, at en rekke atomanlegg i Tysland skulle legges ned. Uttalelsen resulterte i at strømprisen økte med tre øre/kWh i løpet av kort tid. Hvorvidt Tyskland faktisk legger ned sine atomanlegg avhenger av hvilke politikere som blir valgt inn i den tyske Forbundsdagen i september i år. Resultatet av det det tyske valget vil med andre ord kunne påvirker strømprisen betydelig.

Politisk styring
Ser vi nå på terminmarkedet for strøm i Norden og Europa, er det mye som tyder på markedet forventer politisk styring i tiden fremover. Prisnivåene tilsier at Europa snart skal over på BNP vekst, og at CO2-kvotesystemet vil bli reformert. I Norden vil sertifikatsystemet vil bestå, og bidra til finansiering av ny fornybar energi. Forventningene er også at Kina skal vokse like mye videre som de har gjort før. I Europa vil mye av kjernekraften bli faset ut, og andelen ny fornybar energi vil øke. Markedet har liten tro på at USA vil sende mye gass til Europa. Vi konkluderer med at gode intensjoner og et kraftmarked som var klar for markedskreftene, igjen opplever at politikerne vil styre!

Om LOS 

LOS er Norges største strømleverandør i bedriftsmarkedet, og landets tredje størst kraftleverandør totalt.

Kjernevirksomheten er strømprodukter tilpasset kundenes behov. Selskapets egne kraftforvaltere minimerer kundenes risiko ved å analysere råvarebørsene og de gjeldene strømprisene.  

Hovedkontoret ligger i Kristiansand med regionkontorer i Arendal og Lysaker utenfor Oslo.

LOS tilbyr strøm med opprinnelsesgaranti til både privat- og bedriftsmarkedet.

Selskapet er et heleid datterselskap av Agder Energi AS, og omsatte for 4,7 milliarder kroner i 2011.

I 2012 ble LOS kåret til landets best likte strømleverandør av EPSI-Norway og ble kåret til årets kundeservice i kategorien ”Energi” av TNS Gallup.

LOS er Miljøfyrtårnsertifisert og medlem av Klimapartnere.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://los.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.